• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Наталія Олександрівна Краєвська

Асистент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Тел.: +38 (050)-9246871

e-mail: nataliia.kraievska@nure.ua

ORCID iD

 

Google Academy

Освіта

2019 - Харківський національний університет радіоелектроніки. Кваліфікація: ступінь вищої освіти - магістр, спеціальність 186 Видавництво та поліграфія, освітня програма Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

2020 - асистент кафедри МСТ

Наукова робота

Наукові інтереси: технології електронних мультимедійних видань, системи управління кольором.

Публікації

9 публікацій, 1 стаття, 7 тез доповідей, 1 монографія, 2 методичних посібника.

Статті 

 1. Розробка програм-тренажерів для усунення дефектів при друці на аркушевих машинах / О. В. Григор’єв, Н. О. Молчанова, О. В. Григор’єва // Бионика интеллекта. – 2017. – № 2 (89). – С. 143–147

Участь в наукових конференціях

 1. Краєвська, Н.О. Особенности тренажеров для развития навыков эксплуатации печатного оборудования. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології»: (PMW-2020): тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 2020 р. С. 183-185. 
 2. Краєвська, Н.О. Дослідження впливу тренажера на процес навчання. Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті: матеріали 22-го Міжнародного молодіжного форуму (17-19 квітня 2018, м. Харків). Харків: ХНУРЕ, 2018. Т. 6. С. 402-403. 
 3. Краєвська, Н.О. Електронний посібник для фахівців-поліграфістів. Друкарство молоде: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів (17-19 квітня 2018, м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. С. 94-95. 
 4. Молчанова Н.А., Григорьев А.В., Григорьева О.В. Особенности тренажеров для развития навыков эксплуатации печатного оборудования. «Полиграфические, мультимедийные и web-технологии»: материалы 2-й молодежной школы-семинара міжнар. наук.техн. конф. (19-21 апреля 2017, г. Харьков). Харьков: ХНУРЭ, 2017. Т. 2. С. 143-144
 5. Краєвська, Н.О. GOOGLE CLASSROOM ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 січня 2021 року). Київ, 2021. С. 356-362.
 6. Краєвська Н.О. Розробка електронного видання з тренажером офсетного друку для фахівців-поліграфістів. Диплом II-го ступеня («Перший Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, Київ, 19 квітня 2018 р.»)

Видані підручники (навчальні посібники) або монографії 

 1. НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ-ПОЛІГРАФІСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНАЖЕРА ОФСЕТНОГО ДРУКУ: collective monograph / Краєвська Н.О., Григор’єв О.В., Ткаченко В.П., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 329 р. Available at : DOI -10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Основи редагування та коректури видань" для cтудентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.051501 - Видавничо-поліграфічна справа [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. Ж. В. Дейнеко., Краєвська Н. О., – Харків, 2021. – 296 с.

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>