• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Наука

Наукові напрями кафедри:

 • геоінформаційні системи і технології (керівники: проф. Ткаченко В.П., доц. Губа М.І.);
 • технології розробки електронних видань (керівник: проф. Єгорова І.М.);
 • системи автоматизації управління поліграфічним виробництвом (керівники:проф.Ткаченко В.П., проф. Левикін І.В.);
 • проблеми обробки цифрових зображень і відтворення кольору в поліграфії, комп'ютерна графіка (керівники: проф. Кулішова Н.Є., ст. викл. Чеботарьова І.Б.)

У науковій роботі беруть активну участь не тільки викладачі та співробітники кафедри, а й студенти, і магістранти спеціальності «Видавництво і поліграфія».

Викладачі, аспіранти, співробітники та студенти кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, виставках.

За останні п'ять років, як в Україні, так і за кордоном було опубліковано близько 150 наукових робіт, 740 тез доповідей, представлено понад 300 експонатів на виставках, з них 40 призових. Студенти беруть активну участь в міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських робіт (понад 25 конкурсів, 30 призових місць).

У наукових роботах відображено розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.

Держбюджетна тематика

272-4

Інформаційні технології автоматизованої обробки зображень і відтворення кольору в відкритих поліграфічних системах

2013-2015 р.р.

Госпдоговірна тематика

ДЗ/475-2011

Розробка технології та інструментальних засобів створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом

2011-
2012 р.р.

РД/356/25-0214

Розробка концепції та схеми сценаріїв мультимодальної взаємодії користувача з офісним додатком на платформі Tizen (з представництвом  фірми  SAMSUNG в Україні).

2014 р.

Спільно з науковим парком «Радіолектроніка та інформатика»

Створення геоінформаційної системи моніторингу впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на соціально-економічний розвиток місцевих громад Харківської області" з представництвом "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.

2014 р.

№ 17-10

Надання науково-технічних послуг «Впровадження системи управління кольором у виробництво поліграфічної продукції приватного підприємства «Юнісофт».

2017-
2018 р.р.

На цей час розробляється ще кілька науково-дослідних тем:

 1. Інформаційно-аналітичні технології та інструментальні засоби підвищення ефективності та безпеки функціонування систем енергетики в умовах переходу України до конкурентного енергоринку
 2. Розроблення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу і управління ресурсами об'єднаних територіальних громад
 3. Грантова угода на розробку проекту «Сколе туристичний» між ХНУРЕ та Університетом Економіки в м. Бигдощ (Польща).

За останні роки підготовлено та захищено кандидатські дисертації:

 1. Попов О.В. «Моделі, методи та інструментальні засоби оперативного управління міським господарством», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2008.
 2. Костарєв Д.Б. «Моделі, методи та інструментальні засоби побудови автоматизованих навчальних систем», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2009.
 3. Гур'єва Н.С. «Інформаційні технології перетворення колірних даних у відкритих поліграфічних системах», науковий керівник Кулішова Н.Є. - 2010.
 4. Кобильнік К.О. «Синтез систем активного управління швидкоплинними технологічними процесами в поліграфії», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2011.
 5. Дейнеко Ж.В. «Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, засновані на дискретному вейвлет-перетворенні». - 2012.
 6. Логвиненко К.В. «Моделі та інформаційні технології оперативного управління замовленнями поліграфічного підприємства», науковий керівник Левикін І.В. - 2013.
 7. Губницька Ю.С. «Моделі, метод та інформаційна технологія додрукарської підготовки видань», науковий керівник Авраменко В.П. - 2014.
 8. Челомбітько В.Ф. «Геометричне моделювання візерунків поліграфічного захисту цінних паперів лініями зі змінною кривиною», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2015.
 9. Бєльчева А.В. «Методи формування інформаційного простору ГІС-додатків», науковий керівник Манакова Н.О. - 2015.
 10. Хорошевський А.І. «Методи, моделі та інформаційні технології розробки підсистеми віддаленої взаємодії з клієнтами», науковий керівник Левикін І.В. - 2015.
 11. Табакова І.С. «Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з урахуванням їх додаткових властивостей», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2016 р.

З 2016 року кафедра МСТ виступає організатором Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології».

У роботі конференції в 2016 році взяли участь 183 учасника з України, країн СНД і далекого зарубіжжя, в тому числі: 166 - Україна, 5 - СНД, 12 - з далекого зарубіжжя.

У 2017 році - 224 учасника, в тому числі: 196 - Україна, 13 - СНД, 15 - з далекого зарубіжжя.

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>