• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Студентська наука

Важливою складовою процесу навчання є науково-дослідна робота студентів.
На кафедрі створені всі необхідні умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання в області науки.
Студентська науково-дослідницька робота (НДРС) реалізується в такий спосіб:

 • Участь студентів в різних науково-практичних заходах: наукових семінарах, форумах, конференціях, виставках, конкурсах студентських робіт, олімпіадах з дисциплін та спеціальностей.
 • Залучення студентів до виконання науково-дослідних проектів, що фінансуються з різних джерел (держбюджет, договори, гранти тощо).
 • Атестаційні роботи з дослідницькими розділами або цілком науково-дослідного характеру.
 • Індивідуальні науково-дослідні роботи студентів, тобто участь студентів у вирішенні певної проблеми під керівництвом конкретного наукового керівника з числа професорсько-викладацького складу.
 • Виконання НДР на практиках.
 • Участь в студентських наукових гуртках. Організація спеціальних напрямків, програм, проведення занять з групами найбільш здібних і мотивованих до науки студентів.
 • Включення елементів НДР в навчальні заняття.
 • Залучення студентів до участі в науково-інноваційній діяльності.

Наші студенти щорічно беруть участь в таких студентських науково-практичних заходах:

Конференції

 • Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті», м. Харків.
 • Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Друкарство молоде», м. Київ.
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій», м. Одеса.
 • Наукова конференція молодих вчених, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів «Молода мистецька наука України», м. Харків.
 • Студентська наукова конференція, присвячена Дням науки, м. Львів.
 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «Мистецькі студії», м. Харків.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», м. Харків.

Конкурси

 • Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія», м. Львів.
 • Український студентський фестиваль реклами, м. Київ.
 • Конкурс студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика», м. Харків.
 • Міжнародний конкурс з Web-дизайну та комп'ютерної графіки, м. Вінниця
 • Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, м. Харків та ін.

Олімпіади

 • Олімпіада з курсу «Інженерна та комп'ютерна графіка»
 • Всеукраїнська студентська олімпіада «Веб-технології та веб-дизайн»
 • Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва»

Публікації в наукових журналах

 • «Східно-Європейський журнал передових технологій», м. Харків
 • «Вісник національного технічного університету «ХПІ», м. Харків.
 • «Технологічний аудит та резерви виробництва», м. Харків.
 • «Технологія і техніка друкарства», м. Київ.
 • «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв», м. Харків.
 • «Системи обробки інформації», м. Харків

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>