• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Вступна кампанія 2021 року

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021 РОКУ

Міністерством освіти і науки затверджено Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України наказом 15 жовтня 2020року №1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 09 грудня 2020 року за №1225/35508.

Правила прийому в ХНУРЕ прийняті Вченою радою університету, затверджені та підписані ректором 23 грудня 2020 роки (детальна інформація про правила прийому опублікована на сайті університету – nure.ua у розділі «Абітурієнту»).

Конкурсний відбір для абітурієнтів у 2021 році

Для конкурсного відбору абітурієнтів ЗВО будуть зараховуватися бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів. Причому, у цьому році дійсні сертифікати за 2018-2021 роки. Нагадуємо, що у 2021 році в переліку навчальних предметів, із яких проходитиме ЗНО, виокремлюють українську мову й українську мову і літературу. А математика має два рівня – стандарт та профільний. Для технічного ЗВО необхідно здавати ЗНО з математики профільного рівня.На спеціальність 186 Видавництво та поліграфія в конкурсі беруть участь:

 1. ЗНО з математики – профільний рівень(за шкалою 100‒200 балів);
 2. ЗНО з української мови або з української мови та літератури. Для технічного ЗВО на спеціальність 186 Видавництво та поліграфія достатньо української мови (за шкалою 100‒200 балів);
 3. ЗНО з фізики, або хімії, або іноземної мови, або географії, або історії України або біології (за шкалою 100‒200 балів).

Закладам вищої освіти (ЗВО) дозволили встановлювати в залежності від пріоритетності предмету рейтингові коефіцієнти. За спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія конкурсний бал складає:

 • бал атестата про повну загальну середню освіту (коефіцієнт 0,1);
 • ЗНО з математики (базовий рівень, коефіцієнт 0,4);
 • ЗНО з української мови та літератури (базовий рівень, коефіцієнт 0,25);
 • ЗНО з іноземної мови або фізики або хімії (базовий рівень, коефіцієнт 0,2).
 • вага балу за особливі успіхи (диплом МАН, призові місця в олімпіадах) і / або успішне закінчення Центру довузівської підготовки (ЦДП) ХНУРЕ – 0,05 (до 10 додаткових балів).

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі у конкурсі або для зарахування поза конкурсом 125.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади ХНУРЕ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка Міністерства, а саме для вступу на спеціальність 186 Видавництво та поліграфія, яка проводиться у ХНУРЕ відповідно до Положення (Додаток 6 до Правил вступу), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета в обсязі від 1 до 20 балів.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

 • РК для ХНУРЕ дорівнює 1,02;
 • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка, у тому числі 186 Видавництво та поліграфія;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
 • ПЧК для осіб, які мають особисті умови вступу.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил вступу у ХНУРЕ в 2021 році (nure.ua).

 

 

Абітурієнте! 

– Якщо у тебе повна середня загальна освіта, ти можеш:

 • Подати до 5 заяв на 5 спеціальностей у власному електронному кабінеті або особисто в Консультаційному центрі Приймальної комісії ХНУРЕ з 14  до 23 липня 2021 р., вказавши пріоритети свого вибору;
 • Скласти вступні випробування з 01 до 13 липня 2021 р. (за необхідності, якщо є на це підстави);
 • Ознайомитися з рейтинговими списками 28 липня 2021 р.;
 • Особисто принести оригінали документів до 18:00 2 серпня 2021 р;
 • Зарахування на бюджет – 9 серпня 2021 року;
 • Зарахування на контракт – після 9 серпня 2021 року.

– Якщо в тебе диплом молодшого спеціаліста, ти можеш:

 • Подати документи на вступ з 14 до 23 липня 2021 р.;
 • Скласти вступний тест в Приймальній комісії ХНУРЕ з 24 по 30 липня 2021 р.;
 • Ознайомитися з рейтинговим списком 2 серпня 2021 р.;
 • Особисто принести оригінали документів до 17:00 4 серпня 2021 р.;
 • Зарахування не пізніше 6 серпня 2021 р.

Абітурієнте! Зверни увагу на основні кроки при вступі у 2021 році на спеціальність 186 Видавництво та поліграфія.

Вступ до ХНУРЕ на базі атестату середньої школи

Крок 1. Електронна заява.

У 2021 році вступники, що вступають на базі документа про повну загальну середню освіту за ступенем «Бакалавр» на денну форму навчання з 14 по 23 липня подають до закладу вищої освіти заяви про вступ в електронній формі на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/
Після реєстрації вступник отримає логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

В особистому електронному кабінеті вступнику необхідно:

1. Внести дані про себе.

2. Обрати ХНУРЕ, спеціальність і освітню програму.
Наприклад: ХНУРЕ, 186 Видавництво та поліграфія, освітня програма – Видавничо-поліграфічна справа.

Подана вступником електронна заява буде відразу відображена у розділі Єдиної державної електронної бази з питань освіти – ЄДЕБО, до якого має доступ ХНУРЕ.

Крок 2.

28 липня ознайомитись зі списком рекомендованих на сайті nure.ua

Крок 3.

З 28 липня по 2 серпня 2021 року особисто подати оригінали документів до Приймальної комісії ХНУРЕ. Підготуйте комплект документів завчасно.

Вступ до ХНУРЕ на базі диплома молодшого спеціаліста

Під час прийому на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки вступники можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань. При цьому обсяг академічної різниці в дисциплінах, як правило, не може перевищувати 20 кредитів, про що під час прийому заяви на вступ письмово вказується на звороті заяви вступника заступником декана факультету Комп’ютерних наук, на який подає заяву вступник, та засвідчується підписом декана.

Крок 1. Подати заяву і документи з 14 по 23 липня.

Документи необхідно подавати в паперовому вигляді.
Комплект документів:

 1. Заява, підписана у відповідному деканаті. Для кожної спеціальності і позиції необхідна окрема заява.
 2. Паспорт громадянина України та 2 копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце прописки або довідка про реєстрацію).
 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку та копія – 2 прим.
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 прим.
 5. Атестат про повну загальну середню освіту та копії – 2 прим., завіряється в Приймальній комісії.
 6. Додаток до атестата з оцінками і копії – 2 прим., завіряється в Приймальній комісії.
 7. Диплом молодшого спеціаліста та копії – 2 прим., завіряється в Приймальній комісії.
 8. Додаток до диплома молодшого спеціаліста та копії – 2 прим., завіряється в Приймальній комісії.
 9. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та копії – 2 прим.
 10. Довідка з середнім балом диплома – оформляється при подачі документів в приймальній комісії ХНУРЕ.
 11. 6 кольорових фотокарток 3×4 см.
 12. Медична довідка за формою 086 (копія завіряється у медпрацівника ХНУРЕ при подачі документів).
 13. Анкета для цифрової фотографії (оформляється при подачі документів в ХНУРЕ).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Крок 2. Скласти фахові випробування з 24 по 30 липня 2021 року.

Крок 3. Дочекатися рейтингового списку 2 серпня.

Рейтинговий список вступників буде оприлюднений 2 серпня 2021 року із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Крок 4. Принести оригінали документів особисто.

Після оприлюднення списку необхідно принести оригінали документів до 17:00 години 4 серпня, тим самим, виконавши вимоги до зарахування за державним замовленням.

Зарахування вступників за державним замовленням – 6 серпня.

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних/юридичних осіб за денною формою навчання закінчується до 12:00 години 30 серпня, за заочною формою навчання – до 17.00 30 вересня.

Зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб за денною формою навчання відбудеться 31 серпня, за заочною формою навчання – 1 жовтня. 

 

Вступ до магістратури у 2021 році

Крок 1. Зареєструватися (https://zno.testportal.com.ua/master/login – Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ) для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови з 11 травня по 03 червня (о 18:00).

Крок 2. Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Крок 3. Зареєструвати свій електронний кабінет з 01 липня. Подати заяву і необхідні документи з 15 липня по 23 липня через електронний кабінет.

Крок 4. Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), і успішно склали єдиний вступний іспит, проводяться з 19 липня по 30 липня.

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра використовується сума балів:

Конкурсний бал (КБ) = П1*К1 + П2*К2,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

Вагові коефіцієнти для показників конкурсного відбору до магістратури такі: К1 = 0,25; К2 = 0,75.

Крок 5. Дочекатися рейтингового списку 2 серпня. Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 02 серпня.

Крок 6. Принести оригінали документів.
У період з 2 серпня (після оприлюднення списку) до 10 серпня необхідно принести оригінали документів, тим самим, виконавши вимоги до зарахування за державним замовленням.

Комплект документів:

 1. Паспорт – 2 копії (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце реєстрації).
 2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал + 2 копії).
 3. Оригінал і 1 копія військового квитка або приписного свідоцтва.
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
 5. 6 кольорових фотокарток 3×4 см.
 6. Медична довідка за формою 086.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Зарахування вступників за державним замовленням (держбюджет) – 12 серпня.

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних/юридичних осіб закінчується 30 серпня о 12:00.

Переведення на вакантні місця державного та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил та Умов), здійснюється не пізніше ніж 19 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб 31 серпня. 

Вартість одного року навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (контрактна форма) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 • денна форма навчання 14 500 грн., 
 • заочна форма навчання 8000 грн.

 

Вартість одного року навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (контрактна форма) на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 • денна форма навчання 15 500 грн.,
 • заочна форма навчання 9000 грн.

Більш докладно про ці нововведення оголошено на сайті університету радіоелектроніки в правилах вступу 2021 року nure.ua.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ЗАРАЗ – УСПІХ В МАЙБУТНЬОМУ!

Шановні абітурієнти, будьте особливо уважні при заповненні пріоритетів свого вибору. На перше місце треба поставити найбільш бажаний вуз і спеціальність.

Цей дуже важливий вибір майбутньої спеціальності та вищого навчального закладу слід визначити зважено і безпомилково! Якщо Ви сумніваєтеся – приходьте до нас! З 1 липня в Консультаційний пункт, де кваліфіковані викладачі та співробітники університету допоможуть Вам зробити правильний вибір.

 

 Правила прийому до ХНУРЕ У 2021 році

 Детально про вступну кампанію 2021 року

 Вказівник вступника до аспірантури 2021

 Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!

м. Харків, пр. Науки, 14, корпус "І", 5-й поверх, ауд. 507

тел. +38 (057) 702 13 78              mst.nure.ua

Графік роботи Приймальної комісії ХНУРЕ:

 • понеділок-п’ятниця – з 9-00 до 17-00
 • субота – з 9-00 до 13-00

Приймальна комісія, кімната 146 (1-й поверх), головний корпус ХНУРЕ

+38 (057) 702-17-20                     abitur@nure.ua

 

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>