• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Лариса Олександрівна Яценко

Старший викладач кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+(38)- 057- 702-13-78

e-mail:osip0755@i.ua

ORCID iD

Інші відомості

Народилася 07 жовтня 1955 р.

Захоплення: книги, музика, подорожі, театр.

Освіта

1978 - Український поліграфічний інститут ім. Федорова за спеціальністю - технологія поліграфічного виробництва, кваліфікація - інженер-технолог поліграфічного виробництва.

1987-2006 - викладач у Харківському поліграфічному ліцею № 26.

2006 - викладач кафедри МСТ ХНУРЕ.

2008 - викладач в Українській інженерно-педагогічній академії.

2018 - Підвищення кваліфікації. Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРОН+»

Навчальна робота

Лекційні курси: основи технології поліграфічного виробництва, поліграфічні матеріали, проектування і розрахунки технологічних процесів підготовки і виготовлення видань.

Наукова робота

Наукові інтереси: нові технології, обладнання та матеріали поліграфічного виробництва. Керівник наукових робіт студентів на студентських конкурсах (щорічно).

Публікації та патенти

Статті в наукометричних базах: Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Показники і властивості матеріалів плоского офсетного друку, їх вплив на якість друкованої продукції. // Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №17, - Х., УІПА, 2017. – с.157
 2. Вплив перетворень в репродукційному процесі на колірні характеристики оригінального зображення. // Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №19, - Х., УІПА, 2018. – с.196 
 3. Забезпечення точності виготовлення глибоких отворів у  друкарських циліндрах. // Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №21, - Х., УІПА, 2018. – с.193
 4. Растрування кольороподілених зображень та  аналіз  параметрів, що впливають на чіткість поліграфічної репродукції. // Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №23, - Х., УІПА, 2019. – с. 166
 5. Імітаційна модель віртуального видавничо-поліграфічного підприємства./ Л.О. Яценко, Т.А. Колесникова, В.П. Ткаченко// Поліграфічні, мультимедійні та web-технології:збірник статей IV Міжнародної науково-технічної конференції, 18-22 травня 2021 р. – м. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. – Т2.. – С. 147-148.

  Участь в наукових конференціях

 1. Харченко В.М. Аналіз електронної реклами закладів вищої освіти Харкова у соціальній мережі SNSTAGRAM/ В. М. Харченко, І.Б.Чеботарьова, Л.О.Яценко // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: матеріали молодіжної школи-семінару IV Міжнародної науково-технічної конференції, 18-22 травня 2021 р. – м. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. – Т2. 
 2. Л.О. Яценко, Т.А. Колесникова, В.П. Ткаченко Імітаційна модель віртуального видавничо-поліграфічного підприємства./ Л.О. Яценко, Т.А. Колесникова, В.П. Ткаченко// Поліграфічні, мультимедійні та web-технології:збірник статей IV Міжнародної науково-технічної конференції, 18-22 травня 2021 р. – м. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. – Т2.. – С. 147-148.
 3. Григор’єв О.В., Колесникова Т.А., Яценко Л.О. Корекція колірного балансу цифрового зображення на основі статистичних характеристик ./ Л.О. Яценко, Т.А. Колесникова, О.В. Григор’єв//Поліграфічні, мультимедійні та web-технології:монографія/редкол.: В.П.Ткаченко,  О.В.Вовк,  І.Б.Чеботарьовата  ін.  Харків: ТОВ«Друкарня Мадрид»,2021. 68-80с

Видані підручники (навчальні посібники) або монографії 

 1. Ткаченко В.П., Колесникова Т.А., Яценко Л.О. Імітаційна модель віртуального видавничо-поліграфічного підприємства: монографія/В.П.Ткаченко, Т.А.Колесникова, Л.О.Яценко; Харківський Національний університет радіоелектроніки – Харків: ХНУРЕ, 2021.

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1. «Основи технології поліграфічного виробництва» - Х., ХНУРЕ, 2021 – 13с.
 2. «Проектування і розрахунки технологічних процесів підготовки та виготовлення видань» - Х., ХНУРЕ, 2019 – 15с.
 3. Технологія друкарських процесів: метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Укр.інж.-пед. акад.; упоряд.: Л.О. Яценко, Г.І. Турчинова – Харків:[б,в], 2017 – 36с.
 4. Технологія друкарських процесів: практикум для студентів ОС «бакалавр» денної та заоч. форм навч. спец. 015.02 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) / Укр. інж.-пед. акад..; упоряд.: Л.О. Яценко, Г.І. Турчинова – Харків:[б,в.], 2018 – 32 с.
 5. Конспект лекцій з дисципліни «Основи технології поліграфічного виробництва» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / Упоряд. ЯценкоЛ.О.  – Харків: ХНУРЕ, 2019.- 222 с.

 Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 1.   Член Громадської спілки «Українська Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів»

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>