• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
  • (057) 702-13-78
  • (057) 702-18-91
  • d_mst@nure.ua

Лариса Олександрівна Яценко

Старший викладач кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+(38)- 057- 702-13-78

e-mail:osip0755@i.ua

ORCID iD

Інші відомості

Народилася 07 жовтня 1955 р.

Захоплення: книги, музика, подорожі, театр.

Освіта

1978 - Український поліграфічний інститут ім. Федорова за спеціальністю - технологія поліграфічного виробництва, кваліфікація - інженер-технолог поліграфічного виробництва.

1987-2006 - викладач у Харківському поліграфічному ліцею № 26.

2006 - викладач кафедри МСТ ХНУРЕ.

2008 - викладач в Українській інженерно-педагогічній академії.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи технології поліграфічного виробництва, поліграфічні матеріали, проектування і розрахунки технологічних процесів підготовки і виготовлення видань.

Наукова робота

Наукові інтереси: нові технології, обладнання та матеріали поліграфічного виробництва. Керівник наукових робіт студентів на студентських конкурсах (щорічно).

Публікації та патенти

Підручники та навчальні посібники, серед них:

1. Проектирование и расчет процессов подготовки и изготовления изданий: метод. указ. к практ. занятиям для студ. заоч. формы обуч. Направления подготовки 6.010104.34 Профессиональное образование. Издательско-полиграфическое дело / Укр. инж.-пед. акад.: сост. Л.А. Яценко. – Х.: [Б, в], 2012 – 36с.

2. Проектування і розрахунки процесів підготовки і виготовлення видань: конспект лекцій / Укр. інж.-пед. акад.: упоряд. Л.О. Яценко. – Х.: [Б,в], 2013 – 56с. (рос. мов.)

3. Проектування і розрахунки процесів підготовки і виготовлення видань: метод. вказів. до лабор. робіт для студ. заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа. / Укр. інж.-пед. акад.: упоряд. Л.О. Яценко. – Х.: [Б,в], 2013 – 28с. (рос. мов.)

4. Поліграфічні матеріали: навчально-методичний посібник, ч.2 / Укр. інж.-пед. акад., Л.О. Яценко. – Х.: 2013 – 60с.

5. Теоретичні основи формних процесів. Аналогові технології виготов­лення друкарських форм: конспект лекцій, ч.1 / Л.О. Яценко. – Х.: 2013.

6. Курсове проектування. Теоретичні основи формних процесів: навчально-методичний посібник / Л.О. Яценко. – Х.: 2013 – 32с.

7. Яценко Л.О. Технологія післядрукарських процесів. Практикум: навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа. – Х.: УІПА, 2014 – 40с.

8. Комплексний підхід до оцінки і формування друкарських властивостей паперу. // Яценко Л.О. Машинобудування. // Зб. наук. пр. Вип. №13, - Х., УІПА, 2014. – С.176-179.

9. Напрямки підготовки і обробки графічної інформації для отримання відбитків високої якості при цифровому друці. // Маршуба В.П., Яценко Л.О. Машинобудування. // Зб.наук.пр. Вип.№14, - Х, УІПА, 2014. С.121-127.

10. Деякі аспекти по визначенню параметрів якості цифрового друку. Одиниці виміру, їх еталонні значення та критерії оцінки. // Маршуба В.П., Яценко Л.О. Машинобудування. // Зб. наук. пр. Вип.№16, - Х., УІПА, 2014. С.122-130.

11. Яценко Л.О. Аналогові та цифрові технології виготовлення друкар­ських форм: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Видавничо-полі­графічна справа. / Л.О. Яценко; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: [Б,в], 2015. – 56с.

12. Обробка глибоких отворів: ріжучий інструмент, загальні проблеми і тенденції їх вирішення. // Маршуба В.П., Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №17, - Х., УІПА, 2016. – С.80.

13. Показники і властивості матеріалів плоского офсетного друку, їх вплив на якість друкованої продукції. // Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №17, - Х., УІПА, 2016. – С.157.

14. Вплив перетворень в репродукційному процесі на колірні характе­ристики оригінального зображення. // Яценко Л.О. Машинобудування. //  Зб. наук. пр. Вип. №19, - Х., УІПА, 2017. – С.196.

15. Технологія друкарських процесів: метод. вказ. до лабор. робіт для студ. денної та заоч. форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професій­на освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад.; упоряд.: Л.О. Яценко, Г.І. Турчинова. – Харків: [Б, в], 2017 – 36с.

16. Студентські наукові роботи (конкурс «Молодь і поліграфія»):

 - «Моделювання впливу перетворень у ланцюгах репродукційної системи на кольорові параметри відбитку» (2013);

 - «Розробка методу оцінки спотворень деталей напівтонових оригіналів у додрукарських процесах» (2014);

 - «Дослідження в області зручності читання і розрізнення шрифтів» (2015);

 - «Релаксаційні властивості матеріалів для виготовлення флексографських друкарських форм» (2016).

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>