• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
  • (057) 702-13-78
  • (057) 702-18-91
  • d_mst@nure.ua

Ірина Борисівна Чеботарьова

Доцент кафедри медіасистем і технологій МСТ Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13-78

E-mail: iryna.chebotarova@nure.ua 

ORCID iD

ResearcherID

Google Academy

Освіта

1995 - інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - системи автоматизованого проектування.

1995 - асистент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки ХІРЕ.

2005 - старший викладач кафедри інженерної та комп'ютерної графіки ХНУРЕ.

2010 - доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: "Фотореєстраційні та формні процеси"; "Системи управління кольором", "Основи редагування і коректури видань", "Основи маркетингу та рекламної діяльності"; "Основи менеджменту в ВПС", "Основи метрології, стандартизації, системи управління якістю".

Наукова робота

Наукові інтереси та досягнення: роботи за напрямом «Проблеми обробки цифрових зображень і відтворення кольору в поліграфії», участь у держбюджетних НДР «Дослідження та розробка узагальнених моделей кольоровідтворення» (2006-2008); «Дослідження та розробка оптимальних процедур передачі кольору в відкритих поліграфічних системах» (2010-2011); «Інформаційні технології автоматизованої обробки зображень та кольоровідтворення у відкритих поліграфічних системах» (2013-2014).

Підготовка кадрів: керівник понад 60 дипломних проектів і робіт.

Публікації

Близько 100 публікацій, 3 книги, в т.ч. 1 навчальний посібник та 1 довідник.

Серед них:

1. Дурняк Б.В.  Стандарти в поліграфії та видавничій справі [Текст] : довідник / Б. В. Дурняк, В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова. — Львів : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2011. —  320 с.

2. Ткаченко В.П. Енциклопедія видавничої справи [Текст] / В.П. Ткачен­ко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова – Х.: ХНУРЕ, 2008. – 320 с.

3. Чеботарева И.Б. AutoCAD 2010 на практике / И. Б. Чеботарева. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. —  С. 160.

4. Использование мультимедийных технологий при разработке дистанционных курсов для направления «Издательско-полиграфическое дело» / И.Б.Чеботарева, М. В. Трофименко, М. И. Глуходед. // Вестник СПГУТД» Серия 1, Естественные и технические науки, №4,  2011. – С. 4-7.

5. Проблемы автоматизации малых полиграфических предприятий /  И.Б. Чеботарева, О. Гобелевская, А. Згоникова, М. Кравченко // Тезиcы Международной конференции студентов и молодых ученых, «Print 2011», г. Санкт – Петербург. —  С.117.

6. Digital image quality evaluation adapted to structure of the open printing system / Irina Chebotareva, Natalia Gurieva // 15 International Conference on Printing, Design and Graphic Communications, Senj, 21st - 24th September 2011, Croatia. – p. 301-307.

7. Проблемы оценки качества цифровых оригиналов в автоматизирован­ных информационных системах управления полиграфическим предприятием / Н. Е. Кулишова, И. Б. Чеботарева // Тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии». – 2011. – С.327-328.

8. Изучение системы проверки качества на полиграфическом предприятии / Н.Е. Кулишова, И. Б. Чеботарева, О.А. Федоренко // Тезисы докладов 15-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». – 2011. – С.524-525.

9. Ефективність використання інформаційних технологій для автоматизо­ваної обробки зображень та кольоровідтворення у відкритих поліграфічних системах / Н.Є. Кулішова, І.Б. Чеботарьова // Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологи», посвященной 75–летию В.В. Свиридова. – Харьков. – 2012. – С.126.

10. Особенности разработки системы тестирования профессиональных знаний и умений студентов направления «Издательско-полиграфическое дело» / И.Б. Чеботарева, М. И. Глуходед // Материалы международной научно-практической конференции «Дистанционное образование XXI века: проблемы, опыт, перспективы». – Белгород. – 2012. – С.138-142.

11. Особенности подготовки изображений для стереопечати / Н.Е. Кули­шова, И.Б. Чеботарева, О.А. Федоренко // Тезисы докладов XII Всеукраинской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Состояние, достижения и перспективы информационных систем и технологий». – Одесса. – 2012. – С.121-123.

12. Исследование факторов, влияющих на время растрирования /  И. Б. Чеботарева, Г. И. Турчинова, М. П. Кулинченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – № 2/2 (62). – 2013. – С.4-7. 

Громадська і міжнародна діяльність

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Відповідальна за проведення практик і працевлаштування студентів напряму «Видавничо-поліграфічна справа».

Інші відомості

Народилася 7 лютого 1971 року.

Захоплення: книги, подорожі, робота зі студентами.

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>