• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Володимир Пилипович Ткаченко

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні системи і комп'ютерна графіка», академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, почесний професор видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ ім. Сікорського» (Київ).

+(38)- 057- 702-18-91

E-mail: volodymyr.tkachenko@nure.ua

ORCID iD
ResearcherID
Google Academy

Інші відомості

Народився 14 червня 1947 р.

Захоплення: риболовля, більярд, подорожі, театр.

Освіта

1975 - інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність Автоматизовані системи управління, диплом з відзнакою;

1982 - кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 - технічна кібернетика і теорія інформації, тема дисертаційної роботи: «Дослідження і розробка алгоритмів раціонального планування потокорозподілу в міських газових мережах»;

1983 - старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин;

1986 - доцент кафедри інженерної графіки;

1988 - завідувач кафедри інженерної графіки;

2008 - професор кафедри інженерної та комп'ютерної графіки (МСТ).

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні обчислювальні машини, периферійні пристрої ЕОМ, діалогові системи та машинна графіка, інженерна та комп'ютерна графіка, системи автоматизованого проектування, новітні технології і матеріали, комп'ютерні графічні системи, введення в спеціальність, основи наукових досліджень і організація науки.

Наукова робота

Наукові інтереси - автоматизація управління просторово-розподіленими об'єктами; геоінформаційні системи і технології; електронна картографія; автоматизація управління технологічними процесами медіасистем; автоматизоване планування і управління розвитком і функціонуванням газорозподільчих систем.

Наукові та технічні досягнення: моделі та методи побудови геоінформаційних аналітичних систем міст і територіальних утворень (модель організації даних в системі, оптимальна архітектура системи, технології розробки цифрових карт, методологія розробки і впровадження системи із застосуванням WEB-технологій на базі пропрієтарного і вільного інструментального програмного забезпечення ); моделі і методи автоматизації управління технологічними процесами видавничо-поліграфічних підприємств (методи розробки засобів автоматизації додрукарської підготовки видання, методи розв'язання задачі оптимального завантаження технологічного обладнання поліграфічного підприємства); моделі і методи автоматизованого управління розвитком і функціонуванням газорозподільчих систем.

Науковий керівник 11 кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 - інформаційні технології, 05.01.01 - прикладна геометрія та комп'ютерна графіка, серед них: Є.І. Грінченко, О.Л. Сітабдіева, І.А. Божинський, О.В. Попов, Д.В. Костарєв, К.О. Кобильнік, В.Ф. Челомбітько, І.С. Табакова. Науковий керівник аспірантів і магістрів.

Громадська і міжнародна діяльність

Член редколегії науково-технічних журналів: «Технологія і техніка друкарства» (Київ, НТУУ «КПІ»), «Комп'ютерні технології друкарства» (Львів, УАД), «Вісник геодезії і картографії (Київ)». Член робочої групи комітету ТК-103 зі стандартизації програмного забезпечення геоінформаційних систем. Член науково-методичної ради спеціальності «186 Видавництво та поліграфія» при МОН України. Представник ХНУРЕ в міжнародній асоціації вишів International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management.

Нагороди і премії

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України».

Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення».

Почесна грамота Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.

Публікації та патенти

170 публікацій, 12 книг (10 навчальних посібників, 2 монографії), 3 авторських свідоцтва.

Підручники та навчальні посібники, серед них:

 1. Компьютерные графические системы. Харків: ХНУРЕ, 1996.
 2. Монография: Трубопроводные системы энергетики: Управление развитием и функционированием. – Новосибирск: Наука, 2004.
 3. Послепечатные процессы. Харьков: ХНУРЭ, 2005.
 4. Оперативные и специальные виды печати. Технология, оборудование. Харьков: ХНУРЭ, 2005.
 5. Основы метрологии, стандартизации и управления качеством печатной продукции. Навч. посібник МОНУ – Харків: ХНУРЕ, 2005.
 6. Цифровий оперативний друк. Харків, 2007.
 7. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина І. Харків: СМІТ, 2007.
 8. Энциклопедия издательского дела. Харьков, 2008.
 9. Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем. Харків: Компанія СМІТ, 2008.
 10. Стандарти в поліграфії та видавничій справі. Львів: Вид-во Укр. акад. друкарства, 2011.
 11. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина ІІ. Харків, ХНУРЕ, 2012.
 12. Монография: Поддержка стабильности цвета в открытых полиграфических системах. Харьков: ООО «ТИПОГРАФИЯ МАДРИД», 2013.
 13. Геоінформаційні системи Україна. Харків - ТОВ «Оберіг», 2014.
 14. Трубопроводные системы энергетики: Методические и прикладные проблемы математического моделирования. Монографія. Росія, Новосибірськ, 2015.
 15. Геоінформаційні системи. Вступний курс: Навчальний посібник. - Україна. Харків. ХНУРЕ, 2017.

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>