• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Ірина Станіславівна Табакова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Тел.: (+380)-57-7021378.

E-mail: tabakovaira@gmail.com, iryna.tabakova@nure.ua

ORCID iD

ResearcherID

ReseachGate

Google Academy

Scopus

Освіта

1994 - Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність - інженер системотехнік.

1994-2000 - викладач, Харківський гвардійський вищий танковий командний інститут (ХГВТКІ).

2010 - інженер кафедри МСТ ХНУРЕ

2011 - асистент кафедри МСТ ХНУРЕ

2016 - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

2022 - доцент кафедри МСТ

Навчальна робота

Підготовлено лекційний курс: «Інженерна та комп'ютерна графіка»

Лабораторні та практичні роботи з дисциплін: «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Технічна механіка», «Вузли і механізми поліграфічного устаткування».

Наукова робота

Наукові інтереси: геодезичні лінії, комп'ютерна графіка.

Публікації та патенти

Статті в наукометричних базах: Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Tantsiura, A. Evaluation of the Potential Accuracy of Correlation Extreme Navigation Systems of Low-Altitude Mobile Robots. D. Kolomiets, I. Tabakova, I. Hannoshyna, N. Serdiuk, O. Yelieazarov, T. Voichenko // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering 8, 2019, P. 2161–2166. DOI 10.30534/ijatcse/2019/47852019 (Scopus) ISSN 22783091
 2. Básaca-Preciado, L. C. Optical 3D laser measurement system for navigation of autonomous mobile robot. Sergiyenko, O. Y., Rodríguez-Quinonez, J. C., García, X., Tyrsa, V. V., Rivas-Lopez, M.... & Starostenko O. // Optics and Lasers in Engineering, 54, P. 159-169. DOI 10.30534/ijatcse/2019/47852019 (Scopus) ISSN 014381665. 

 3. Akhmetov, V. New approach for pixelization of big astronomical data for machine vision purpose. Khlamov, S., Tabakova, I., Hernandez, W., Hipolito, J. I. N., Fedorov, P. // 2019 IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). IEEE, 2019. P. 1706-1710. DOI 10.1016/j.optlaseng.2013.08.005 (Scopus) ISBN 978-172813666-0

 4. Ivanov, M. Effective informational entropy reduction in multi-robot systems based on real-time TVS. Sergiyenko, O., Mercorelli, P., Hernandez, W., Tyrsa, V., Hernandez-Balbuena, D., ... & Iryna, T. // IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). IEEE. 2019. P. 1162-1167. DOI 10.1109/ISIE.2019.8781209 (Scopus) ISBN 978-172813666-0

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Комплексні системи захисту інформації:  проектування, впровадження, супровід»  для студентів денної форми навчання спеціальності 125 Кібербезпека (освітня програма «Безпека інформаційних  та комунікаційних систем»  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Ж.В.Дейнеко, І.С.Табакова, МОН Украины, ХНУРЭ. – Харьков : ХНУРЭ, 2017. – 132 с. 

 2. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів денної форми навчання спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) освітнього рівня / Упоряд.: І.С.Табакова, В.Ф.Челомбітько. – Харьков : ХНУРЭ, 2019. – 124 с.

 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів денної форми навчання спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) освітнього рівня / Упоряд.: І.С.Табакова, В.Ф.Челомбітько. – Харьков : ХНУРЭ, 2018. – 42 с.

 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів денної форми навчання спеціальності 151 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого (бакала-врського) освітньо-кваліфікаційного рівня / Упоряд.: І.С. Табакова, С.О. Ліхачов. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 48 с.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 186 – «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня / Упоряд.: М.Д. Євстратов, І.С. Табакова – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 52 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

 1. Тараненко О.С., ВПВПС 17-2, Диплом III ступеня ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізацій «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» «Розробка 3D моделей персонажів для комп’ютерної гри», науковий керівник ст. викл. каф. МСТ Табакова І.С.  (Спеціальність галузі: «Прикладна геометрія») НТУ «ХПІ» 2018 р.
 2. Пономаренко А.С., ВПВПС 17-2, Диплом III ступеня ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізацій «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» «Розробка 3D моделей персонажів для комп’ютерної гри», науковий керівник ст. викл. каф. МСТ Табакова І.С. (Спеціальність галузі: «Прикладна геометрія») НТУ «ХПІ» 2018 р.
 3. Пономаренко А.С., ВПВПС 17-2, Диплом III ступеня у відкритому конкурсі студенських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія» «Дослідження розробки та технології виготовлення сувенірних об’ємних листівок», науковий керівник к.т.н. доц. каф. МСТ Табакова І.С. Львів 2021 р.

 

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>