• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Ігор Вікторович Левикін

Доктор технічних наук, професор кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

тел. (+380)-57-7021378..

E-mail: ihor.levykin@nure.ua

ORCID iD

ResearcherID

Google Academy

Освіта

1992 - Інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - системи автоматизованого проектування.

2000 - Кандидат технічних наук Харківського державного університету радіоелектроніки, спеціальності: 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Тема дисертації - «Моделі і алгоритми синтезу інформаційно-керуючих систем, що розвиваються».

2002 - доцент кафедри інформатики та комп'ютерної техніки Харківського національного економічного університету.

2015 - професор кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки.

2021 - підвищення кваліфікації ТОВ ProfITsof

2022 – доктор технічних наук ХНУРЄ
Відомості про захист дисертації:
Спеціальність: 05.13.06 «Інформаційні технології»
Тема: "Методи, моделі та інформаційні технології управління наскрізними бізнес-процесами підприємства."

Навчальна робота

Підготовлені лекційні курси: «Проектування електронних видань», «Проектування комп'ютеризованих видавничих систем», «Автоматизація проектування видавничих систем», «Системи автоматизованого управління видавничо-поліграфічними процесами».

Наукова робота

Наукові інтереси: Інформаційні системи і технології. Моделі і методи автоматизації процесів управління поліграфічних підприємств.

Підготовка кадрів: Підготував 2-х кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.

Публікації

Статті в наукометричних базах: Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Chalyi S., Levykin I., Petrychenko A., Bogatov I. (2018). Causality-based model checking in business process management tasks. IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018. -р.453-458 doi: 10.1109/DESSERT.2018.8409176 ( Scopus)
 2.  Serhii Chalyi, Levykin Ihor INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE IMPLEMENTATION OF CASE-LAW MANAGEMENT OF END-TO-END BUSINESS PROCESSES / Fourth International Scientific and Technical Conference «COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES». Kharkiv: NURE. 2020. −  p.54-55
 3.  Чалый С.Ф. Концепція двоконтурного управління множини наскрізніх бізнес-процесів на основі прецедентного підходу/ С.Ф. Чалый, И.В. Левыкин // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Львів.  2018. – С. 288-290.
 4.  И. В. Левыкин Инструментальное средство установления приоритетов выполнения процессов «Cоветчик ЛПР» /ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2019) [Текст]: зб. наук. пр. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 220 с. 
 5. Левыкин, И.В. Информационная технология реализации процессного управления бп на базе прецедентов // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Харків.  2019. – С. 92-93.
 6. Левыкин, И.В. Информационная технология реализации процессного управления БП на базе прецедентов // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Харків.  2020. – С. 92-93.
 7.  Левикін І.В Технологія визначення пріоритетів виконання наскрізних бізнес-процесів в поліграфії // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Київ. 2020. – С. 100-102.

Участь в наукових конференціях

 1. .Chalyi S., Levykin I., Petrychenko A., Bogatov I. (2018). Causality-based model checking in business process management tasks. IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018. -р.453-458 doi: 10.1109/DESSERT.2018.8409176 ( Scopus)
 2.  Serhii Chalyi, Levykin Ihor INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE IMPLEMENTATION OF CASE-LAW MANAGEMENT OF END-TO-END BUSINESS PROCESSES / Fourth International Scientific and Technical Conference «COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES». Kharkiv: NURE. 2020. −  p.54-55
 3.  Чалый С.Ф. Концепція двоконтурного управління множини наскрізніх бізнес-процесів на основі прецедентного підходу/ С.Ф. Чалый, И.В. Левыкин // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Львів.  2018. – С. 288-290.
 4.  И. В. Левыкин Инструментальное средство установления приоритетов выполнения процессов «Cоветчик ЛПР» /ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2019) [Текст]: зб. наук. пр. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 220 с. 
 5. Левыкин, И.В. Информационная технология реализации процессного управления бп на базе прецедентов // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Харків.  2019. – С. 92-93.
 6. Левыкин, И.В. Информационная технология реализации процессного управления БП на базе прецедентов // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Харків.  2020. – С. 92-93.
 7.  Левикін І.В Технологія визначення пріоритетів виконання наскрізних бізнес-процесів в поліграфії // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». – Київ. 2020. – С. 100-102.

Видані підручники (навчальні посібники) або монографії 

 1. Чалый С.Ф. Методы, модели и информационные технологии процессного управления полиграфическим производством / Чалый С.Ф., ЛевыкинИ.В.: монография. ФОП Панов А.М.,2017– 252 с.

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1. Вовк О.В., Левикін І.В. Проектування комп’ютерних видавничих систем та компонентів: конспект. Харків: ХНУРЕ, 2017. 114 с.
 2. Вовк О.В., Левикін І.В. Проектування комп`ютерних видавничих систем та компонентів: методичні вказівки. Харків: ХНУРЕ, 2019. 44 с.
 3. Левикін І.В., Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання і управління видавничими технологічними процесами» Харків: Вид ХНУРЕ, 2018. − 56 с.
 4. Левикін І.В., , Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання і управління видавничими технологічними процесами» Харків: Вид ХНУРЕ, 2018. − 46 с
 5. Левикін І.В.Конспект лекцій з дисципліни «Системи автоматизованого управління процесами поліграфічного  виробництва» Вид ХНУРЕ, 2018. − 56 с.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 1.  членство «Громадська спілка "Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів"»

 

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>