• 61166, г. Харьков, пр. Науки, 14, корпус «И»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Science

Наукові напрями кафедри:

 • технології розробки електронних видань (керівник: проф. Єгорова І.М.);
 • системи автоматизації управління поліграфічним виробництвом (керівники:проф.Ткаченко В.П., проф. Левикін І.В.);
 • проблеми обробки цифрових зображень і відтворення кольору в поліграфії, комп'ютерна графіка (керівники: проф. Кулішова Н.Є., ст. викл. Чеботарьова І.Б.)

У науковій роботі беруть активну участь не тільки викладачі та співробітники кафедри, а й студенти, і магістранти спеціальності «Видавництво і поліграфія».

Викладачі, аспіранти, співробітники та студенти кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, виставках.

У наукових роботах відображено розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.

Держбюджетна тематика

               272-4                    Інформаційні технології автоматизованої обробки зображень і відтворення кольору в відкритих поліграфічних системах 2013-2015 р.р.      

 

Госпдоговірна тематика

ДЗ/475-2011

Розробка технології та інструментальних засобів створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом

2011-
2012 р.р.

РД/356/25-0214

Розробка концепції та схеми сценаріїв мультимодальної взаємодії користувача з офісним додатком на платформі Tizen (з представництвом  фірми  SAMSUNG в Україні).

2014 р.

Спільно з науковим парком «Радіолектроніка та інформатика»

Створення геоінформаційної системи моніторингу впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на соціально-економічний розвиток місцевих громад Харківської області" з представництвом "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.

2014 р.

№ 17-10

Надання науково-технічних послуг «Впровадження системи управління кольором у виробництво поліграфічної продукції приватного підприємства «Юнісофт».

2017-
2018 р.р.

На цей час розробляється ще кілька науково-дослідних тем:

 1. Інформаційно-аналітичні технології та інструментальні засоби підвищення ефективності та безпеки функціонування систем енергетики в умовах переходу України до конкурентного енергоринку
 2. Розроблення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу і управління ресурсами об'єднаних територіальних громад
 3. Грантова угода на розробку проекту «Сколе туристичний» між ХНУРЕ та Університетом Економіки в м. Бигдощ (Польща).

За останні роки підготовлено та захищено кандидатські та докторські дисертації:

 1. Дейнеко Ж.В. «Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, засновані на дискретному вейвлет-перетворенні». - 2012.
 2. Логвиненко К.В. «Моделі та інформаційні технології оперативного управління замовленнями поліграфічного підприємства», науковий керівник Левикін І.В. - 2013.
 3. Губницька Ю.С. «Моделі, метод та інформаційна технологія додрукарської підготовки видань», науковий керівник Авраменко В.П. - 2014.
 4. Челомбітько В.Ф. «Геометричне моделювання візерунків поліграфічного захисту цінних паперів лініями зі змінною кривиною», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2015.
 5. Бєльчева А.В. «Методи формування інформаційного простору ГІС-додатків», науковий керівник Манакова Н.О. - 2015.
 6. Хорошевський А.І. «Методи, моделі та інформаційні технології розробки підсистеми віддаленої взаємодії з клієнтами», науковий керівник Левикін І.В. - 2015.
 7. Табакова І.С. «Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з урахуванням їх додаткових властивостей», науковий керівник Ткаченко В.П. - 2016 р.
 8. Левикін І.В. Доктор технічних наук, спеціальності: 05.13.06 – інформаційні технології. Тема: "МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НАСКРІЗНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА"- 2021 р.

З 2016 року кафедра МСТ виступає організатором Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології». У роботі конференції в 2016 році взяли участь 183 учасника з України, країн СНД і далекого зарубіжжя, в тому числі: 166 - Україна, 5 - СНД, 12 - з далекого зарубіжжя.

Останніми роками однією з важливіших складових при оцінюванні (складанні рейтингів) кафедр є публікаційна активність. І це невипадково, тому що науково-дослідницька діяльність є одним з пріоритетних напрямків формування єдиного освітнього простору університету.

Незважаючи на воєнний стан та складні умови, в яких зараз знаходяться всі навчальні заклади освіти, наукові дослідження продовжуються і виступи на міжнародних конференціях не зупиняються. У журналі першого квартилю Computational Intelligence and Neuroscience видавництва Hindawi опубліковано статтю “Zoomorphic Mobile Robot Development for Vertical Movement Based on the Geometrical Family Caterpillar” у співавторстві зі співробітниками університету Владислав Євсєєв (кафедра КІТАМ), Вячеслав Ляшенко (кафедра МСТ), Ігор Невлюдов (кафедра КІТАМ) та статтю “Electronic User Authentication Key for Access to HMI/SCADA via Unsecured Internet Networks” у співавторстві зі співробітниками університету Владислав Євсєєв та Наталія Демська (кафедра КІТАМ), Вячеслав Ляшенко (кафедра МСТ). За короткий проміжок часу обидві статті набули значної кількості переглядів.

Тільки за травень-червень 2022 року викладачі кафедри МСТ (доцент Табакова І.С. та асистент Трунова Т.О.) брали участь у наступних конференціях, які проіндексовані в наукометричній базі Scopus:
1. COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland (https://www.youtube.com/watch?v=738VuBlXt-U&ab_channel=ColinsConference)
2. 29th International Conference on Systems, Signals and Image Processing “IWSSIP 2022”, June 01 - 03, 2022, Sofia, Bulgaria (http://iwssip.bg/program)
3. 12th International Conference “Advanced Computer Information Technologies” that will be held on June 9-11, 2022 in Spišská Kapitula, Slovakia (http://acit.wunu.edu.ua)

В умовах бойових дій проведення наукових досліджень є надскладним процесом через обмеження доступу до певних інформаційних ресурсів, але викладачі кафедр університету наполегливо працюють у даному напрямку і продовжують роботи над новими публікаціями у високо рейтингових журналах, що допомагає підвищити наукометричні рейтинги університету.

 

Студентам

Для студентов постоянно проводятся различные мероприятия, которые нацелены на то, чтобы развивать студентов всесторонне. Среди них турниры "Что? Где? Когда?", проведение выставок, организация творческих... Подробнее >>

Абитуриентам

Уважаемые абитуриенты! Мы рады приветствовать Вас на сайте кафедры медиасистем и технологий Харьковского национального университета радиоэлектроники! Выбор будущей профессии и учебного заведения, где Вы сможете... Подробнее >>

Партнеры

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,
Национальный университет "Львовская политехника",
Украинская академия печати,
Национальный технический университет... Подробнее >>