• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Віктор Федорович Челомбітько

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13-78

e-mail: viktor.chelombitko@nure.ua

ORCID iD

ResearcherID

Google Academy

Інші відомості

Народився 1 січня 1959 року

Освіта

1981 - інженер конструктор-технолог радіоапаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - конструювання радіоелектронної апаратури.

1984 - асистент кафедри ІКГ (МСТ).

1990 - старший викладач кафедри ІКГ (МСТ).

2004 - доцент кафедри ІКГ (МСТ).

2015 - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.03 «Технічна естетика», тема дисертаційної роботи: «Геометричне моделювання візерунків поліграфічного захисту цінних паперів лініями зі змінною кривиною».

Навчальна робота

Лекційні курси: інженерна та комп'ютерна графіка, обробка текстової інформації, технічні засоби комп'ютеризованих видавничих систем, проектування і розробка кросмедійних продуктів, тестування і забезпечення якості мультимедійних додатків.

Наукова робота

Наукові інтереси: комп'ютерні технології додрукарської підготовки видань, нарисна геометрія та комп'ютерна графіка, шрифтові технології, геометричне моделювання орнаментів та візерунків засобами комп'ютерних технологій.

Громадська і міжнародна діяльність

Розробка комплектів документів на ліцензування та акредитацію спеціальності «186 Видавництво і поліграфія». Керівництво циклом дисциплін ІКГ, керівництво метод. семінаром з ІКГ. Організація дипломного проектування бакалаврів спеціальності «Видавництво і поліграфія». Оформлення додатків до дипломів європейського зразка випускників спеціальності ВіП. Голова фахової приймальної комісії на 5 курс магістрів за спеціальністю «Видавництво і поліграфія».

Публікації та патенти

Більше 60 публікацій, 2 навчальних посібники, більше 25 методичних вказівок. Серед них:

 1. Дорош А.К., Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина І// Навчальний посібник, Харків, «СМІТ», 2007. - 308 с.
 2. Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф., Попов О.В. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина ІІ // Навчальний посібник, Харків, ХНУРЕ, 2012. - 156 с.
 3. Методичні вказівки з атестаційного проектування для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Упоряд.: В.П. Ткаченко, А.В. Бізюк, О.В. Вовк, В.Ф. Челомбітько - Харків: ХНУРЕ, 2016. - 80 с.
 4. Побудова орнаментів з використанням їх описів у вигляді рівнянь. Челомбітько В.Ф. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 4, т.48. Мелітополь: ТДАТУ, 2010. С.144-150.
 5. About the organization of training specialists in Kharkov national university of radio electronics for publishing and printing industries. Bondarenko M.F. Tkachenko V.P., Biziuk A.V., Chelombitko V.F. // Россия, Москва, International Circle of Educational for Graphic Arts Technology and Management, papers of the 42 th conference, 19-20 october 2010. p. 13-17.
 6. Побудова орнаментів з елементами симетрії відносно точки з використанням R-функцій. Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф. // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Збірник наукових праць. Вип. 28. Харків, 2011. С.99-103.
 7. Алгоритми побудови зіркоподібних і драконоподібних фракталів. Челомбітько В.Ф. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 4, т.47. Мелітополь: ТДАТУ, 2010. С.148-155.
 8. Про масштабування візерункових кривих, описаних натуральними рівняннями / Л.М. Куценко, В.Ф. Челомбітько // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика і дизайн». – Вип. 12. – К.: КНУБА, 2013. – С.123–128.
 9. Спосіб кодування візерункових кривих для поліграфічного захисту цінних паперів / В.Ф.Челомбітько // Материалы 3-й международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии». – Х.: НТМТ, 2014. - С.208-209.
 10. Кросс-медийный подход в информаци­онных и коммуникативных технологиях / В.Ф.Челомбитько // Материалы 4-й международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии». – Х.: НТМТ, 2015. - С.243-244.
 11. Геометричне моделювання коливань просторового пружинного маятника / О.М. Семків, В.Ф., Челомбітько // Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць 18 Міжнародної науково-практичної конференції, 07-10 червня 2016 р. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. Вип. 6.– С.109–113.
 12. Про структуру та зміст проекту стандарту спеціальності 186 «Видавни­цтво та поліграфія» / Ткаченко В.П., Бізюк А.В., Челомбітько В.Ф. // 1-ая Международная научно-техническая конференция «Полиграфические,  мультимедийные и web-технологии»  (PMW-2016), 16-20 мая 2016 года,  г. Харьков, С.178-179.

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>