• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Жанна Валентинівна Дейнеко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

(+380)-57-7021378

E-mail: zhanna.deineko@nure.ua 

ResearcherID

Google Academy

ReseachGate

Освіта

1985 - Інженер-електронік, Харківський інститут радіоелектроніки. Спеціальність - електронно-обчислювальні машини (диплом з відзнакою).

1995 - Викладач центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, Харківський національний університет радіоелектроніки.

2002 - Старший викладач факультету післядипломної освіти.

2010 - Старший викладач кафедри Інженерної та комп'ютерної графіки.

2012 - Кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність - 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації - «Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, засновані на дискретному вейвлет-перетворенні».

2015 - Присвоєно звання доцента кафедри медіасистем і технологій.

Навчальна робота

Лекційні курси: «Інформатика. Базове програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування», «Шрифтові технології», «Основи редагування і коректури видань», «Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження та супровід».

Наукова робота

Наукові інтереси: обробка часових рядів за допомогою вейвлет-перетворення, застосування вейвлетів для стиснення растрових зображень, комп'ютерна графіка та обробка графічних зображень за допомогою сучасних технологій, тривимірне моделювання, обробка відеозображень, сучасна реклама, розробка web-сайтів, проектування і розробка Flash-анімаційних роликів, 3D-графіка: моделінг, скульпінг, ріггінг.

Публікації

Більше 50 публікацій (20 статей, 25 тез доповідей, 8 методичних вказівок з дисциплін). Серед них:

Статті в наукометричних базах: ScopusWeb of Science Core Collection

 1. Scopus:  Defects of communication pipes from plastic in modern civil engineering / Lyashenko, V., Ahmad, M.A., Sotnik, S., Deineko, Z., Khan, A. / International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development. 2018

 2. Data stream clustering in conditions of an unknown amount of classes / Zhernova, P., Deyneko, A., Deyneko, Z., Pliss, I., Ahafonov, V. / Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019
 3. Methodology of wavelet analysis in research of dynamics of phishing attacks / Dadkhah, M., Lyashenko, V.V., Deineko, Z.V., Shamshirband, S., Jazi, M.D. / International Journal of Advanced Intelligence Paradigms . 2019
 4. Development of an Information Model for Industrial Robots Actuators / Rami Matarneh, Svitlana Sotnik, Zhanna Deineko, Vyacheslav Lyashenkо. // IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684, p-ISSN: 2320-334X, Volume 16, Issue 1 Ser. V (Jan. - Feb. 2019), PP 61-67.
 5. Using wavelet analysis to assess the impact of COVID-19 on changes in the price of basic energy resources  / Mustafa, S.K., Ayaz Ahmad, M., Baranova, V., Deineko Z., Lyashenko, V., Oyouni, A.A. // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – Volume 8. No. 7, July 2020. – P. 2907-2912.
 6. Baranova, V., Zeleniy, O., Deineko, Z., Bielcheva, G., & Lyashenko, V. (2019, October). Wavelet Coherence as a Tool for Studying of Economic Dynamics in Infocommunication Systems. In 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) (pp. 336-340). IEEE.
 7. Baranova, V., Zeleniy, O., Deineko, Z., & Lyashenko, V. (2019, October). Stochastic Frontier Analysis and Wavelet Ideology in the Study of Emergence of Threats in the Financial Markets. In 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) (pp. 341-344). IEEE.
 8. Deineko Zh., Zeleniy O., Lyashenko V., Tabakova . (2021). Color space image as a factor in the choice of its processing technology. Abstracts of I International scientific-practical conference «Problems of modern science and practice» (September 21-24, 2021). Boston, USA, pp. 389-394.
 9. Lyashenko V., Deineko Zh., Zeleniy O., Tabakova I. Wavelet ideology as a universal tool for data processing and analysis: some application examples // International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR). – 2021. – Vol. 5(9). – pp. 25-30.

Участь в наукових конференціях

 1. Применение теории фракталов для исследования технологических свойств полиграфических материалов. – Материалы 3-й международной научно-технической конференции ИСТ-2014, Харьков, С. 170-171.
 2. Вейвлет-когерентность как инструмент визуализации сложных физических процессов. – Полиграфические, мультимедийные и web-технологии. Т1. Тез. докл. 2-й Международ. науч.-техн. конф. (16-22 мая 2017). – С.71-74.
 3. Методология анализа соответствия экспериментальных и модельных данных на основе вейвлет-когерентности. Материалы 7-й международной научно-технической конференции ИСТ-2017, Коблево, С. 170-171.

Видані підручники (навчальні посібники) або монографії 

 1. Дейнеко Ж.В. Створення електронних підручників засобами видавничої системи LaTeX / Грищенко Т.Б., Нікітенко О.М., Дейнеко Ж.В. // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: колективна монографія. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. С. 80-96.
 2. Дейнеко Ж.В. Використання технології теплових карт для покращення юзабіліті сайтів / О. П. Зелений, В. П. Ткаченко, Ж. В. Дейнеко // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: колективна монографія. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. С. 106-123.

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1.  Конспект лекцій з дисципліни «Основи редагування та коректури видань» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.051501 – Видавничо-поліграфічна справа Харків: ХНУРЕ, 2014. – Зам. № 1-32
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи редагування та коректури видань» для cтудентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» − Харкiв: ХНУРЕ, 2015. − 64 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи графічного дизайну» для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 06.051501 – Видавничо-поліграфічна справа − Харків: ХНУРЕ, 2016. − 66с.
 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика. Частина ІІ» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.051501 – Видавничо-поліграфічна справа. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – Зам № 1-31
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи редагування та коректури видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Харків:ХНУРЕ, 2021.

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах

 1. Міжнародний проект розвитку регіонів «Сколе туристичний», спільно з університетом економіки (WSG), г. Бидгощ, Польща, організація міжнародній конференції «Європейська співпраця: Львів – Сколе – Бидгощ. Наука – самоврядування – бізнес», 5-7 червня 2018 р.
 2. Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»

Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

 1.  Пономаренко А.С., студентка групи ВПВПС 17-2, «Комікси як особистий жанр сучасної літератури», шифр «Папороть», (Спеціальність галузі: «Технічна естетика»), Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році зі спеціалізацій “Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика”
 2. Настенко І.А., КТСВПСм-18-1, «Альтернатива класичного картонного пакування, як спосіб здешевлення настільної гри», девіз-шифр «Бери та грай – все дуже просто», наукові керівники: доц. каф. МСТ Дейнеко Ж.В., доц. каф. МСТ Вовк О.В.
 3. Драз Д.М.,  група ТЕМВм-19-1, «Проектування та розробка web-сайту «Вступай до ХА»», шифр «Обери своє майбутнє», Регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2019-2020 н.р.
 4. Світлична В.Г., гр. КТСВПВм-20-1, «Розробка споживчого паковання для українського виробника», шифр «Молодий поліграфіст», ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2020-2021 н.р.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце

 1.  Участь у журі конкурсу учнівських робіт «Мала академія наук України» з 2016 року, а з 2019 року голова секції «Internet-технології та web-дизайн» МАН

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 1.  Член Громадської спілки «Українська Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів» з 2018 року

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>